Om oss

Föreningen Stadkärnan i Söderköping är en ekonomisk förening och består idag av 70 medlemmar. Medlemmarna består av handlare, fastighetsägare, kommunen, medier, banker, mackar, hantverkare med flera. Syftet med föreningen är att vara med att påverka stadens utveckling och skapa goda förhållanden för alla näringsidkare. Föreningen arrangerar även evenemang med kvalitet som till exempel ”En dag för barnen” och ”Handelns dag”. Detta gör vi för våra invånare, besökare och näringsidkare. Det är tack vare våra medlemmar som vi kan genomföra arrangemangen.

Föreningens vision

Föreningen Stadskärnans vision och önskan är att:

 • Söderköping ska blomma och leva året runt.
 • föreningens medlemmar ska erbjuda sina kunder hög kvalité, god kunskap och personlig service.
 • föreningen skall arbeta för ökat samarbete och samverkan mellan olika verksamheter.
 • föreningen skall vara en inspirationskälla, utgöra en kunskapsbank samt finnas som ett forum för att knyta nya kontakter.
 • vara ett naturligt bollplank för kommunen vid beslut.
 • kunna lyfta och framföra medlemmars frågor och önskemål mot beslutande part inom kommun.
 • Söderköping skall vara en attraktiv stad att etablera sin verksamhet i.
 • inga tomma skyltfönster skall förekomma.
 • du som besökare eller Söderköpingsbo ska se och uppleva ett varierat och attraktivt utbud av näringsverksamheter.
 • ha en centrumledare anställd på heltid.
 • du som är medlem skall känna att ett medlemskap, direkt eller indirekt bidrar till ökad lönsamhet för din verksamhet.
 • förbättra och skapa nya arrangemang som sätter Söderköping på kartan, där vi utnyttjar vår historiska stad, skärgård och Göta kanal samt närheten till Norrköping och Linköping.
 • vi i föreningen vågar tänka, genomföra och därmed synas med projekt som skiljer oss från mängden.
 • ett medlemskap stärker dig som näringsidkare så du känner modet och stödet att våga satsa och ser möjligheter till en lönsam affär.